instalacja urządzenia w sieci wifi lan

 STEROWNIKI DO WINDOWS

PŁYTA INSTALACYJNA

PROGRAM DO SKANOWANIA 

 

W celu uruchomienia drukarki w sieci wifi wymagane jest posiadanie:

* Router z usługą wifi 802.11 b.g.n

* Nazwa SSID - czyli nazwa sieci wifi do jakiej będziemy podłączać  drukarkę. [ zazwyczaj nazwa wifi dostępna  jest na spodzie routera ]

* Hasło , czyli klucz szyfrowania do SSID                                                             [ zazwyczaj hasło wifi dostępne  jest na spodzie routera  ]

 

Proces konfiguracji urządzenia z routerem przebiega następująco , składa się z kilku etapów:

--------------------------------------------------------

ETAP1 

---------------------------------------------------

 Aktywacja karty wifi w drukarce:

1. Właczamy router

2. włączamy drukarkę

3. Na panelu drukarki wybieramy kolejno:

   NARZĘDZIA UZYTKOWNIKA

WPISZ HASŁO LOGOWANIA domyslne to  000000

USTAWIENIA SYSTEMU

USTAWIENIA INTERFEJSU

TYP LAN

wybieramy

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

 zatwierdzamy OK

ZAKOŃCZYLISMY ETAP PRZEŁĄCZENIA DRUKARKI NA SIEĆ WIFI .

Teraz nalezy wykonać ponowne uruchomienie urządzenia.

------------------------------------------------

ETAP2 - KONFIGURACJA DRUKARKI NA WIFI

-------------------------------------------------

Na panelu drukarki wybieramy kolejno:

   NARZĘDZIA UZYTKOWNIKA

WPISZ HASŁO LOGOWANIA domyslne to  000000

USTAWIENIA SYSTEMU

USTAWIENIA INTERFEJSU

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

SZCZEGÓŁOWE USTAWIENIA

SSID potwierdzamy ok i wpisujemy z klawiatury numerycznej nazwę sieci wifi ,

uwaga ! ważne jest aby sprawdzić czy sa duże litery małe , inne znaki , nazwa musi być wprowadzona bezbłędnie.

potwierdzamy OK.

teraz  wybieramy KOLEJNO

SZYFROWANIE

WPA PSK

WPA2[AES]

FRAZA KODUJĄCA

wpisujemy hasło do sieci wifi i zatwierdzamy OK.

Zakończylismy konfigurację sieci wifi .

Teraz nalezy wykonać ponowne uruchomienie urządzenia.

-----------------------------------------------------------

  ETAP 3 

--------------------------------------------------------

Sprawdzenie czy urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci wifi ,

 NARZĘDZIA UZYTKOWNIKA

WPISZ HASŁO LOGOWANIA domyslne to  000000

USTAWIENIA SYSTEMU

USTAWIENIA INTERFEJSU

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

STAN AKTUALNY

SIŁA SYGNAŁU

jeżeli siła sygnału jet mniejsza niż 39 -40 % urządznie nie będzie działać ,

Należy zmienic lokalizację urządzenia lub routera ,

tak aby odległość pomiędzy urządzeniami nie przekraczała 2-3 metrów , wtedy sygnał powinien oscylować w okolicy 70%,

zapewnia to bezproblemową wymianę pakietów pomiędzy urządzeniami.

-------------------------------------- 

ETAP 4

---------------------------------------

Ustalanie adresu IP na jakim można zainstalować drukarkę w sieci:

NARZĘDZIA UZYTKOWNIKA

WPISZ HASŁO LOGOWANIA domyslne to  000000

USTAWIENIA SYSTEMU

USTAWIENIA INTERFEJSU

SIEĆ

ADRES IP V4

zaleca się wyłączenie DHCP, gdyż serwer lub router dzierżawi adres ip przez 24 godziny , jeżeli urządzenie będzie wyłączone przez kilka dni ,

serwer DHCP  przydzieli z puli inny adres , lub adres może zając jakieś urządzenie mobilne [ telefon, tablet itp ] ,

wtedy pojawi się brak połączenia z urządzeniem przez wifi i LAN.

 

1

liczba odwiedzających


Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl